DOKUMENTACJA OŚRODKA

 

Regulaminy

Koncepcje

Pracy Ośrodka

Zarządzenia

Dyrektora SOSW

Dokumentacja

Prawna Ośrodka

 

Plan Pracy SOSW

Podręczniki szkolne

Programy profilaktyczne

 

 

 

Statuty:

- Statut SOSW

- Statut Gimnazjum

- Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej

- Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

 

 

 

PSO

 

 

 

WSO

 

 

 

Programy wychowawcze:

- Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

 

 

 

Powrót