Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

W naszym internacie

Wydarzenia

Prace dzieci

 

Twierdzenie Bertolta Brechta

„Tylko z pomocą silnych można pomóc słabszym”

Przyświeca codziennej pracy internatu

 

Podstawowym zadaniem internatu, jako placówki specjalnej jest nie tylko zapewnienie całodziennej opieki wychowankom, ale przede wszystkim wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju, przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w życiu, na miarę własnych możliwości.

Wspierając dzieci zapewniamy im fachową pomoc w odrabianiu pracy domowej, organizujemy zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności, wdrażamy do samorządności, samodzielności, dbałości o czystość i porządek.

Powyższe zadania realizujemy poprzez zajęcia odbywające się w grupach, oraz organizowane przez Samorząd Internatu, Zespół ds. Kultury i Zdrowia, Zespół ds. Sportu i Turystyki, a także poprzez udział w imprezach odbywających się na terenie miasta.

W pracy wychowawczej i rewalidacyjnej stosujemy metody aktywizacji, indywidualizację i integrację. Wszyscy wychowawcy dużą wagę przywiązują do stworzenia dobrej atmosfery w internacie, otaczają podopiecznych troską i życzliwością. Zależy nam na tym, aby wszystkie dzieci  czuły się akceptowane i rozumiane, aby czuły się tu bezpiecznie.

Nad prawidłową realizacją procesu rewalidacyjnego, dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego czuwa  wysoko wykwalifikowana, dobrze przygotowana pod względem metodycznym, jak i merytorycznym kadra pedagogiczna.

 

 

Nasza kadra pedagogiczna