Przetargi

 

25.09.2012 r.

Żyrardów: Zatrudnienie nauczycieli celem przeprowadzenia zadania projektu: „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”,

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

 

 

 
Żyrardów: Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu „Bliżej środowiska, bliżej szkoły i dziecka . Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żyrardowie,  dla którego organem prowadzącym jest Powiat Żyrardów.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 3A
Załącznik nr 6

Z powodu braku wymaganych oferentów przedłuża się termin składania ofert do dnia 29.02.2012 r. do godziny 11:30

Ogłoszenie o wynikach wyboru

 

Żyrardów: Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu „Bliżej środowiska, bliżej szkoły i dziecka . Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żyrardowie,  dla którego organem prowadzącym jest Powiat Żyrardów.

 

Ogłoszenie - doposażenie

Załącznik nr 3A

Załącznik nr 6

 

Postępowanie zakończone  z powodu  braku wyboru dostawcy

Brak wyboru dostawców - protokół
 
 
 

Żyrardów: Zatrudnienie nauczycieli celem przeprowadzenia zadania projektu „Bliżej środowiska, bliżej szkoły i dziecka . Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żyrardowie,  dla którego organem prowadzącym jest Powiat Żyrardów.

 

Ogłoszenie - kadry

Załącznik nr 3B

Ogłoszenie o wynikach postępowania